Home

Word lid

Dick-bij-kaderbota-juli-2018_220px.jpg

VVD fractie geeft coalitieakkoord als kader mee

Bij de behandeling van de kaderbrief gaf VVD aan het coalitieakkoord als kader aan te houden.
Lees verder

Geluidswal-bewonerszijde_7776_220px.jpg

Voortvarend College komt met Raadsvoorstel geluidswal A20

Onder aanvoering van VVD Wethouder Gerard van der Wees is  er zeer snel na het aantreden van het college een raadsvoorstel aangenomen door de gemeenteraad.
Lees verder 

 

SteunraadsledenIMG_7349_220px.jpg

Steunraadsleden geïnstalleerd

Namens VVD Maassluis zijn Peter van Velzen en Lilly de Zeeuw als steunraadslid geïnstalleerd.

 

Johan---IMG_7314_220px.jpg

Johan Verhoeven treedt toe tot fractie VVD Maassluis

Op 30 mei werd Johan Verhoeven geïnstalleerd als vierde raadslid.

 

coalitie-akkoord-maassluis_6941_220x220px.jpg

CDA VVD Pvda en D66 presenteren nieuw coalitie akkoord

Vrijdag 18 mei is het coalitieakkoord gepresenteerd en is het beoogde college voorgesteld. Lees verder

Coaliteiakkoord-plaatje-220px.jpg

Nieuw coalitie akkoord: Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst

 

Vrijdag 18 mei is het coalitieakkoord gepresenteerd en is het beoogde college voorgesteld. Lees verder

Foto-Lijsttrekkers-vierkant_220px.jpg

Presentatie coalitieakkoord

Vrijdag 18 mei om 16.00 uur wordt het nieuwe akkoord gepresenteerd aan de Rhijnvis Feithstraat in de wijk Sluispolder West

Lees verder

Dodenherdenking-2018-VVD_IMG_4098_220x220px.jpg

Kranslegging Dodenherdenking 4 mei 2018

Jaarlijkse herdenking bij het oorlogsmonument
Lees verder

Alle-VVD-Filmpjes-16stuks_220px.jpg

Bekijk al onze (korte) videos op youtube! 

Alle videos met onze standpunten al bekeken? Hier staan ze bij elkaar: alle korter dan 0.30 sec. 
Bekijken

Over VVD Maassluis

VVD Maassluis (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) is een partij voor die uitgaat van een positieve levenshouding. De VVD wil een gemeente waar mensen de ruimte krijgen en waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect voor jong en oud centraal staan.
De VVD streeft naar een gemeente die wordt gekenmerkt door openheid en waar inwoners goed worden geïnformeerd en betrokken. De eigen kracht van mensen is het uitgangspunt, maar als mensen daarbij een steuntje nodig hebben kunnen ze op de VVD rekenen.