Home > Standpunten

Word lid

Download hier ons verkiezingsprogramma 2018-2022

Verkiezingsprogramma-MonsterseSluis_500px.jpg

Download


Onze standpunten in het kort:

VVD Maassluis wil, onder het motto ‘Uit en Thuis in Maassluis’ verder werken aan Maassluis en doorgaan met de onderwerpen waar de afgelopen vier jaar hard aan is gewerkt. Maassluis kan niet zonder de VVD!

Het programma is samengesteld aan de hand van deze 5 liberale kernwaarden:

• Vrijheid
• Verantwoordelijkheid
• Verdraagzaamheid
• Sociale rechtvaardigheid

• Gelijkwaardigheid van alle mensen

Veiligheid in Maassluis

Eigendommen worden gerespecteerd, geweld is uit den boze. Overlastgevers worden rechtstreeks of via ouders aangepakt met lik op stuk beleid. Als meer handhaving en toezicht nodig is, dan steunen we dat.

Minder regels en goed financieel beleid

De gemeente moet dienstbaar zijn, klein en compact met een goed contact met de inwoners. En dit alles met een solide financieel beleid met lage lasten. Niet meer uitgeven dan nodig.  

Bij Integratie geldt aanpassen en meedoen

De toekomst staat centraal. Beheersing van de Nederlandse taal zorgt voor een betere integratie en vergroot de kansen op werk. Daarnaast is goede opvang en begeleiding noodzakelijk om te integreren.

Onderwijs is een investering in de toekomst

Ieder kind krijgt het onderwijs dat bij zijn of haar ontwikkeling past. Alle kinderen gelijke kansen. Schoolgebouwen voldoen aan de eisen die in deze tijd gesteld worden.

Goed en betaalbaar wonen

Eigen woningbezit wordt gestimuleerd zodat starters, senioren, gezinnen en alleenstaanden in alle inkomensgroepen een woning kunnen kopen.

Duurzaamheid

We willen geluidsschermen langs de A20 voorzien van zonnepanelen. Meer oplaadpalen van verschillende aanbieders.

Afval is grondstof

slimme afvalscheiding leidt tot lagere lasten voor de inwoner.

Initiatief van ondernemers wordt beloond

Belemmerende regelgeving wordt verminderd. Meer ondernemerschap vergroot de werkgelegenheid. Lokale ondernemers altijd uitnodigen bij aanbestedingen.

Leefbare wijken beginnen met goed onderhoud

De stad ligt er verzorgd bij. Samenwerking van inwoners met de gemeente is daarbij onmisbaar en wordt beloond.

Vervoer van A naar B gaat vlot en veilig

Doorgaande routes moeten een goede doorstroming geven.
De dagelijkse rit naar school of werk is een veilige rit, met waar mogelijk snel en langzaam fietsverkeer gescheiden. Parkeren blijft gratis.

Iedereen doet mee, werken loont

Een betaalde baan is de beste sociale voorziening. Werken moet lonen. Een uitkering is niet vrijblijvend.

Zorg van jeugd tot senior is goed geregeld

Jeugdzorg dicht bij huis geregeld! Huisartsenposten zijn voor alle inwoners goed bereikbaar binnen Maassluis. Kwetsbare ouderen houden hun geïndiceerde zorg.

Sporten is investeren in ontwikkeling en gezondheid van jong en oud

Goede voorzieningen zijn noodzakelijk die ook nog eens goed bereikbaar zijn.

Aandacht voor cultuur

Cultuuronderwijs voor alle kinderen in de stad. De sleepboothaven is ons erfgoed en blijven we koesteren. De Cultuurvisie wordt uitgevoerd.

Maassluis en recreatie

Maassluis is een recreatieve trekpleister. Goed voor de lokale economie. Optimale recreatieve fiets- en vaarroutes naar Maassluis zijn noodzakelijk.

21 maart 2018:
Uit en Thuis in Maassluis
Stem VVD!