Home > Raadzaal > Nieuws uit de raadzaal > Schoolgebouw doelwit vandalen

Word lid

1-02-2017

Schoolgebouwen Spechtstraat doelwit vandalen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 januari vroeg raadslid Sandra Vreugdenhil aandacht voor de vernielingen aan het schoolgebouw en het gebouw van Kunst en Cultuur academie aan de Spechtstraat/IJsvogelstraat.

Leegstaande gebouwen hebben een grote aantrekkingskracht op vandalen. Helaas is dat nu ook weer het geval. Het gedeeltelijk leegstaande schoolgebouw aan de Spechtstraat/IJsvogelstraat is de laatste tijd het doelwit geworden van een groep vandalen. Tevens wordt het gebouw ernaast, waarin de Kunst en Cultuuracademie gevestigd is ook niet gespaard en worden ook hier regelmatig ruiten ingegooid.

Het blijft niet bij alleen ruiten ingooien, er wordt ook ingebroken in het leegstaande gedeelte van het schoolgebouw. Voor omwonende en de Kunstacademie is dit niet alleen een doorn in het oog, maar wordt ook als bedreigend ervaren. Uiteraard wordt door de omwonende bij overlast direct de politie gebeld. De politie reageert adequaat en zij komen dan ook direct controleren, echter zijn de vogels dan al vaak gevlogen. De VVD-fractie wilde graag weten of de portefeuillehouder op de hoogte is van deze problemen en welke actie gaat hij ondernemen om deze overlast aan te pakken?

Afgelopen november tijdens de begrotingsraad heeft de VVD een motie ingediend voor verbetering omgeving cultuuracademie Spechtstraat, welke raadsbreed is aangenomen. Hierin verzoekt de VVD fractie het college om het einde van het tweede kwartaal de raad te informeren over de voortgang en het resultaat. Momenteel echter gaat de leefomgeving dusdanig snel achteruit. De meeste ruiten zijn al dicht getimmerd en om te voorkomen dat  het nog meer verpaupert. Om erger (bijvoorbeeld brandstichting) te voorkomen, werd het college verzocht snel actie te ondernemen en de sloop van het leegstaande pand te vervroegen.

Het huurcontract met de huidige huurder, het Rode Kruis, moet worden opgezegd om sloop mogelijk te maken. Daarom ook de vraag aan het colege om aan te geven of dit reeds is gedaan en of de huurder inmiddels het pand verlaten heeft.