Home > Raadzaal > Nieuws uit de raadzaal > Beter beleid opladen elektrische auto's

Word lid

5-09-2017

Beter beleid opladen elektrische auto's

Tijdens de zitting van de Commissie verduurzaming oplaadplaatsen heeft VVD Maasluis vragen gesteld met concreet het verzoek beter beleid te maken voor het opladen van elektrische auto’s in Maassluis. Het gaat om de volgende vragen aan de commissie:

In een van de antwoorden schrijft u dat u geen actieve rol speelt, maar wel geïnteresseerd bent. Wij vinden dat in het kader van een duurzaamheid en de ontwikkelingen de gemeente juist een actieve rol moet spelen. Waarom bent u, als enige niet aangehaakt bij het initiatief en speelt u zoals u zelf schrijft geen actieve rol? Graag uw visie en toelichting

Er zijn in Nederland 119.000 elektrische voertuigen op een wagenpark van 8.200.000. Voor Maassluis betekent dat dat ruim 225 elektrische aangedreven auto’s. Landelijk is het de ambitie om in 2025 50% van alle auto’s elektrisch aangedreven te laten zijn. Bent u het ermee eens dat dit moet leiden tot meer oplaadplaatsen en dat Maassluis een actievere rol moet nemen om oplaadfaciliteiten te realiseren? Graag uw Visie

Er zijn nu 22 openbare openbare laadpalen met specifiek met 14 gereserveerde plaatsen. Dat is nog geen 7 % van het huidige aantal elektrische auto’s in Maassluis. Hoe kunnen we op korte termijn realiseren dat meer auto’s in Maassluis kunnen laden.

Hoe actueel en actief is de communicatie over de het kostenloos aanvragen, hoeveel aanvragen zijn er geweest en hoeveel zijn er afgewezen. ?

Maassluis wil toerisme bevorderen en Koninghoek tot een succes maken, in de toekomst zullen meer mensen naar Maassluis komen met elektrische auto’s.

Waarom is er zo’n terughoudende rol bij de herontwikkeling van zowel Het Marelplein als koningshoek om oplaadplaatsen te realiseren en wordt er geen enkele inzet gedaan om ook ander grote parkeerplaatsen te familietrek, o.a. nabij sportverenigingen? Wij vragen concreet om actie te ondernemen om plaatsen te creëren bij de herontwikkeling van Het Marelplein en de Koninghoek en beleid te maken ten einde het aantal oplaadplaatsen actief uit te breiden in de stad oa bij grote parkeerplaatsen. Kunt u dit toezeggen?