Home > Raadzaal > Artikel 51 vragen > Vragen over vertraging ingebruikname Hoekse Lijn

Word lid

6-07-2017

Artikel 51 vragen over vertraging ingebruikname Hoekse Lijn

Woensdag 7 juli heeft de VVD-fractie vragen gesteld naar aanleiding van de berichten dat de Hoekse Lijn vijf maanden vertraging op zal lopen. De VVD wil meer weten over de oorzaak van deze grote overschrijding (maar liefst een verdubbeling!), maar ook over de gevolgen voor de reizigers: zo zijn de noodvoorzieningen bijvoorbeeld niet berekend op een lange periode van slecht weer.

Hieronder het complete overzicht van de gestelde vragen.

Betreft: artikel 51 vragen gewijzigde datum in gebruik name Hoekse Lijn

Geacht College van B&W,

Met de brief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 5 juli 2017 over de gewijzigde datum in gebruik name Hoekse Lijn worden we geïnformeerd over de huidige stand van zaken van dit project.

De VVD Maassluis fractie heeft in het kader van artikel 51 de volgende vragen aan het college:

1. Een vertraging van 5 maanden op een project van 5 maanden is 100%. Waarom zijn de geconstateerde feiten zoals: meer asbest gevonden, extra werkzaamheden aan leidingen en kabels, niet eerder in beeld gebracht en gecommuniceerd met de betreffende gemeenten?

2. De ontwikkeling van de beveiligingssoftware en de eerste testen geven ook aanleiding tot vertraging. De Randstadrail heeft ook een beveiligingssysteem. Wat is de reden dat de software zoveel vertraging kan geven en de datum van februari 2018 nog geen exacte datum is?

3. De werkzaamheden die hinder geeft voor omwonenden worden deze zomer afgerond. Wat wordt er aan de Hoekse lijn voor werkzaamheden verricht in de periode einde zomer tot aan de opleveringsdatum?

4. De reizigers worden ernstig gedupeerd door deze vertraging. Het vervangend busvervoer vraagt om extra maatregelen. Worden er ook extra spitsritten, bus 712, in gezet voor Maassluis? Ook de dienstregeling van iedere 10 minuten een bus wordt niet gehaald. File gehad is meestal het antwoord. Wordt hier ook een optimaliseringsslag gemaakt?

5. Nu ook in de herfst - en winterseizoen gebruik gemaakt moet worden gemaakt van het vervangend vervoer zijn de opstapplaatsen een punt van zorg. Deze zijn niet ingericht op slecht weer. Er is geen mogelijkheid om te schuilen tegen wind, regen en eventueel sneeuw. Worden deze opstapplaatsen ook meegenomen in het optimaliseringsplan?

6. De vertraging heeft uiteraard ook financiële gevolgen. Kunt u inzicht geven hoe deze worden opgevangen?

Hoogachtend,
VVD Maassluis raadsfractie