Home > Raadzaal > Artikel 51 vragen > Hoekse Lijn: vragen over het verhalen van meerkosten

Word lid

24-02-2018

Hoekse Lijn: vragen over het verhalen van meerkosten

De VVD Maassluis is verheugd dat de ombouw van de Hoekse Lijn gegarandeerd is doordat de Metropoolregio, gemeente Rotterdam, RET en Provincie Zuid-Holland hier goede afspraken over hebben gemaakt.

Alle partijen dragen een deel van de kosten. Tegelijkertijd betekent het ook, dat de inwoner van de Metropoolregio, en dus ook de inwoner van Maassluis, indirect een bijdrage levert aan de overschrijding van de kosten met meer dan 90 miljoen.

Onze inwoners zijn niet verantwoordelijk voor deze extra kosten en daarom heeft de VVD aan het college gevraagd om deze kosten via de Metropoolregio te verhalen op de veroorzaker.

Ook wil de VVD Maassluis weten, wat er tegenover de bijdrage van 20 miljoen staat, die de Provincie Zuid-Holland bijdraagt aan de realisatie van de Hoekse Lijn. Hieronder de tekst zoals die is ingediend.

 

Artikel 51 vragen Hoekse Lijn

Aan: College van B&W

Van: Gemeenteraadsfractie VVD Maassluis

Onderwerp: Hoekse Lijn

Maassluis, 22 februari 2018

Geacht college,

Vorige week, op 14 februari, ontving de raad een brief van de MRDH over de oplossing van de financiële problematiek van de Hoekse Lijn. Zoals bekend is er een uitloop in de geplande tijd van ombouwen van treinspoor naar randstadrail. Daardoor ondervinden onze inwoners veel langer dan gepland, overlast door het noodgedwongen gebruik maken van vervangend vervoer. Daar is al meerdere keren over gesproken in de gemeenteraad.

Daarnaast is er ook een financieel probleem ontstaan, dat op kan lopen tot 90 miljoen, naar de huidige stand van zaken.

Met de voorgestelde oplossing, zijnde de financiering van het tekort van 90 miljoen, kan de Hoekse Lijn volgens plan worden afgebouwd, inclusief de voorgenomen verlenging van de lijn tot aan het strand.

Dat is goed nieuws en als VVD zijn we daar blij mee. Voor onze inwoners betekent het uiteindelijk een verbetering van het openbaar vervoer, ook door de verlenging naar het strand.

De financiële dekking van het tekort van 90 miljoen komt voor 27,5 miljoen uit de kas van de MRDH, waarvan 12,5 als garantstelling. De MRDH financiert dit uit meevallers en reserves. Lopende en voorgenomen projecten komen niet in gevaar is ons verzekerd.

Daarmee is de realisatie in ieder geval mogelijk. En nogmaals, dat is goed nieuws.

Tegelijkertijd is dit 27,5 miljoen gemeenschapsgeld. Dat kan, als het bij de MRDH niet nodig is, naar de inwoner van de MRDH terug, of er hadden nieuwe projecten mee uitgevoerd kunnen worden op het gebied van vervoer binnen onze regio. Die kunnen nu niet doorgaan. Of er moet meer geld naar de MRDH vanuit de gemeenten. Dus, al lijkt het, dat het de inwoner niets kost, de rekening komt toch, direct of indirect, bij de inwoner terecht.

Hierover heeft de VVD de volgende vragen:

1. Elke schade heeft zijn oorzaak en de veroorzaker is verantwoordelijk voor de schade. Daarom onze vraag wat er door de MRDH ondernomen wordt om deze schade te verhalen op de mogelijke veroorzakers. Kan het college toelichten welke stappen ondernomen worden om

te bepalen wie verantwoordelijk is voor deze meerkosten en hoe de MRDH deze gaat verhalen op de veroorzaker? En wanneer dat proces gaat starten?

2. Tijdens het debat over de Hoekse Lijn in de gemeenteraad van Rotterdam op 22 februari 2018 is door de Rotterdamse wethouder Langenberg aangegeven, dat ook de provincie Zuid Holland 20 miljoen bijdraagt aan de Hoekse Lijn. Dit bedrag vinden we niet terug in de brief van 14 februari jl. van de MRDH. Welke tegenprestatie wordt door de provincie gevraagd van de MRDH of de deelnemende gemeenten voor de bijdrage van 20 miljoen?

De VVD kijkt uit naar de beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Gerard van der Wees

Fractievoorzitter VVD