Home > Raadzaal > Artikel 51 vragen > Artikel 51 vragen Stoed en Stroomopwaarts (SOW)

Word lid

24-10-2017

Artikel 51 vragen Stoed en Stroomopwaarts (SOW) 

Afgelopen week heeft de VVD bij monde van ondergetekende een bijzonder positieve bijeenkomst gehad met STOED en De Hooftzaak. Daaruit kwam een zeer positief beeld naar voren over hun werkwijze en ideeën om hun doelgroep te laten participeren in de samenleving.

De klanten van STOED zijn veelal ook klanten van Stroomopwaarts (SOW), De bedrijfsleidster van De Hooftzaak aan de PC Hooftlaan gaf aan dat één van hun taken bestaat uit het leveren van producten aan bedrijven. Daarmee kunnen ze hun begroting sluitend maken. Ze gaf mede aan dat ze een aantal bedrijven af moest houden omdat ze te weinig mensen had om de opdracht uit te voeren. Verder bleek uit het overleg dat de contacten met SOW tijdens de opstartfase van SOW de afgelopen 2 jaar op een laag pitje stonden en dat de contacten nu voorzichtig weer wat aangehaald worden.

STOED en SOW bedienen over het algemeen de zelfde groep mensen, hebben het zelfde doel voor ogen. In de meest recent besproken 2e bestuursrapportage van SOW werd vermeld dat het werk voor SW medewerkers moeilijker te vinden is en dat daarom er een financieel tekort is op dat programma bij SOW.

Daarover de volgende vragen.

• Hoe kan het dat STOED geen mensen heeft kunnen inzetten van SOW tbv werkzaamheden bij De Hooftzaak, waardoor mensen op een nuttige wijze kunnen participeren. Met als gevolg dat STOED inkomsten misloopt en SOW een tekort op de begroting heeft.

• Welke overlegstructuur is er tussen STOED en SOW als het gaat om dezelfde cliëntengroep

• Het contact tussen STOED en SOW is naar zeggen duidelijk minder geweest. Hoe is het contact met SOW nu? En met andere vergelijkbare instellingen in dit domein.

• Welke mogelijkheden zijn er om de initiatieven van STOED te gebruiken om SW medewerkers of andere mensen onder de hoede van SOW in te zetten om productie bij STOED te doen?

Namens de VVD fractie,

Dick Snoeck
VVD Maassluis