Home > Raadzaal > Artikel 51 vragen > Artikel 51 vragen over laadpalen in Maassluis

Word lid

6-12-2017

Artikel 51 vragen over laadpalen in Maassluis

Aan: College van B&W

van: Gemeenteraadsfractie VVD Maassluis

Maassluis, 20 november 2017

Geacht College van B&W,

De doelstelling in Europa is vanaf 2030 meer elektrische auto’s in het verkeer te hebben en het aantal conventionele verbrandingsauto’s fors in te perken.

Om het gebruik van deze elektrische auto’s te stimuleren is niet alleen de aanschafprijs van invloed op een toename van de aankoop van elektrische auto’s. Ook de kosten per gereden kilometer zijn hierbij van belang. De prijs voor de elektriciteit is hiervoor bepalend, hoe lager deze prijs hoe aantrekkelijker elektrisch rijden wordt. Voor een lagere prijs is marktwerking tussen verschillende aanbieders van belang. Bij meerdere aanbieders in een beperkt gebied ontstaat marktwerking en de keuze tussen meerdere aanbieders van elektriciteit zal de prijs beïnvloeden en dientengevolge aantrekkelijker maken voor de consumenten.

De VVD constateert, dat de kosten voor het opladen van auto’s fors verschillen per gemeente en laadstation. In Maassluis is slechts één aanbieder die de laadpalen plaatst en faciliteert.

In Maassluis betaalt de gebruiker een gemiddeld tarief van 0,35 cent per KWH. Andere aanbieders rekenen voor het opladen 0,25 cent per KWH.

De VVD fractie Maassluis heeft in het kader van artikel 51 de volgende vragen aan het College;

1. Is het juist, dat door het College van B & W is besloten om in Maassluis het monopolie aan één leverancier te geven?

2. Zo ja, is dit niet in strijd met de mededingingswet?

3. Zo nee, wordt er actief geworven om ook andere aanbieders in Maassluis actief te krijgen?

4. Kunt u verklaren waarom er tussen verschillende gemeenten zo’n prijsverschil is van 40% voor het laden aan openbare oplaadstations?

5. Welke overwegingen hebben de doorslag gegeven, om met de huidige aanbieder in Maassluis in zee te gaan?

6. Waarom opteert het College niet voor de aanbieder met de laagste KWH prijs

Hoogachtend,

Gemeente raadsfractie VVD Maassluis