Home > Raadzaal > Artikel 51 vragen > Artikel 51 vragen MRDH over parkeren in Maassluis

Word lid

3-04-2019

Artikel 51 vragen: beslist MRDH over parkeren in Maassluis?

Op 2 april heeft de VVD-fractie in Maassluis vragen gesteld over een bericht in het AD over het voorstel binnen de Metropoolregio Rotterdam / Den haag (MRDH) om gemeentes te 'verplichten' betaald parkeren in te voeren.

De VVD-fractie verbaast zich over de suggestie dat dergelijke maatregelen opgelegd zouden kunnen worden en heeft opheldering gevraagd aan het college van B&W. Hieronder de exacte tekst van de vragen die gesteld zijn.

Maassluis, 2 april 2019

In het AD van gisteren en vandaag hebben we kunnen lezen dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) oppert, in het kader van CO2-uitstoot verlaging, in de 23 gemeente van deze regio maatregelen wil opleggen zoals onder andere betaald parkeren in de centra, tolheffing en zero-emissie voor vrachtverkeer. En dat de gemeente tot 5 oktober de tijd hebben om met voorstellen te komen voor een regionaal actieplan.

In het kader van Artikel 51 vragen heeft de VVD fractie hierover de volgende vragen;

De MRDH heeft als kerntaken het verbeteren van de bereikbaarheid, een sterkere economische structuur realiseren én om een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat om te werken, te wonen en te recreëren te bewerkstelligen. Is het College het dan ook met de VVD eens dat het opleggen van verstrekkende maatregelen voor de gemeente niet wenselijk is en ook geen taak van de MRDH?

Vrij parkeren in Maassluis geeft een economische impuls aan de winkelcentra van Maassluis. Is het College het dan ook met de VVD eens dat het niet wenselijk is om betaald parkeren in te voeren in Maassluis?

Maassluis heeft geen fijnmazig openbaar vervoer, als het gaat om bereikbaarheid en is afhankelijk van vervoerspartijen zoals RET en andere vervoersexploitanten. Tolheffing zou nadelig zijn voor inwoners van Maassluis en de plannen om te komen tot een toeristisch trekpleister. Is het College het met de VVD eens dat dergelijke maatregelen juist contraproductief zijn voor de plannen en de bereikbaarheid van Maassluis?

In hoeverre kan de MRDH deze aangekondigde maatregelen dwingend opleggen aan de gemeente?

Is het College het met de VVD eens dat alles in het werk gesteld moet worden om Maassluis zelf zeggenschap te laten behouden over gemeentelijke beslissingen en dat we via een eigen/Maassluise zienswijze kenbaar moeten maken dat de bereikbaarheid van Maassluis en de plannen die we hebben, beperkt worden door de voorgestelde maatregelen?

In afwachting van uw reactie.

Hoogachtend,
Gemeenteraadsfractie VVD Maassluis