Home > Mensen > Actieve leden > Leden met een bijzondere waardering

Word lid

29-06-2014

Leden met een bijzondere waardering

De VVD kent een aantal officiële waarderingsvormen. Behalve het statutair vastgelegde erelidmaatschap en lidmaatschap van verdienste alsmede de in 1983 ingestelde Thorbeckepenning, heeft het hoofdbestuur nog twee andere vormen van waardering vastgesteld. Ten eerste betreft dit de mr. D.U. Stikkerplaquette, genoemd naar de eerste voorzitter van de VVD en ten tweede betreft dit het predicaat ere vrijwilliger.

Landelijke kopstukken kunnen door de algemene vergadering tot 'erelid' worden benoemd. De afdelingen kunnen vanwege bijzondere verdiensten voor de VVD leden tot 'lid van verdienste' van de afdeling benoemen en leden van verdienste tot 'erevoorzitter'.

De Thorbecke penning en de mr. D.U. Stikker plaquette worden door het hoofdbestuur toegekend voor respectievelijk bestuurders in de partijorganisatie en politieke bestuurders, dit op voordracht van de afdeling, wanneer men op uitzonderlijke wijze 20 jaar actief onbezoldigd bestuurder respectievelijk 20 jaar actief bezoldigd politicus is geweest. Het predicaat 'ere vrijwilliger' kan worden toegekend aan leden die zich bijzonder voor de lokale of regionale partijorganisatie hebben ingezet.

Daarnaast bestaat nog de Van Scherpenberg Communicatieprijs (KC Dordrecht), genoemd naar de oud-voorzitter van de Kamercentrale Dordrecht, Wiesje van Scherpenberg.

De VVD Maassluis heeft de volgende leden met een bijzondere waardering:

Thorbecke penning
De heer Hans van Wijk

Mr. D.U. Stikkerplaquette
De heer John Scheerstra †

Erevrijwilliger
De heer Fred van Hanswijk Pennink

Leden van verdienste
Mevrouw Else Lipjes-Jansen
Mevrouw Elly Coenen-Vaesen
Mevrouw Liesbeth Snoeck-Schuller
De heer Hans van Wijk
Mevrouw Leny Wesenhagen-Kastelein
De heer John Scheerstra †

Erevoorzitters
De heer C.F. Petit dit de la Roche (tot november 1962 voorzitter van de afdeling VVD Maasland/Maassluis).
Mevrouw Leny Wesenhagen-Kastelein

Erelid
De heer Jaap Lensselink

Van Scherpenberg Communicatieprijs (KC Dordrecht)
De heer Hans van Wijk
De heer John Scheerstra †