Home > Maassluis > Verkiezingen Gemeenteraad 2018 > Gemeenteraadsverkiezingen Maassluis VVD 2018 Erna te Spenke

Word lid

7-01-2018

6-Kandidaten-Erna-geheel-2_220px_foto16.jpg

Erna te Spenke

Erna te Spenke is raadslid sinds 2010, daarvoor was zij lid van het bestuur van de Maassluise VVD waar zij campagne en promotie voor deVVD verzorgde. In haar visie als raadslid nemen optimale zelfredzaamheid en participatie een belangrijke plaats in.

Erna woont sinds 1981 in Maassluis, is getrouwd en heeft een dochter die ook in Maassluis woont. Ze was 10 jaar o.a. penningmeester en voorzitter van de Maassluise Vrouwen Raad (sectie Emancipatie Advies). Hierin zijn vrouwen vertegenwoordigd vanuit verschillende culturen. Erna: ”Het nemen van verantwoordelijkheid en niet langs de zijlijn staan heeft mij doen besluiten om in 2006 de politiek in te gaan. Mijn motto is: Maassluizers zijn we allemaal.”

Een overheid voor iedereen

Een compacte overheid die faciliteert dat iedereen, jong en oud, de mogelijkheid heeft zelfstandig te kunnen wonen en te leven. Erna: ”In Maassluis moeten we ervan uitgaan dat maatschappelijke vraagstukken gezamenlijk worden opgelost.” Dat betekent in veel gevallen dat Maassluizers met verschillende sociale en culturele achtergronden moeten samenwerken. ”Voor mij zie ik hier een toegevoegde waarde. Hier wil ik graag tijd en energie in blijven steken.”

Het is belangrijk om te blijven luisteren naar de dingen die in het maatschappelijk veld belangrijk worden gevonden. Dus aandacht voor jongeren, gezinnen en maatschappelijke partijen en verenigingen, maar zeker ook voor onze senioren, die een steeds groter deel uitmaken van de Maassluise bevolking. Ook bijzondere groepen in Maassluis, zoals bijvoorbeeld mindervaliden of de groep laaggeletterden in Maassluis, verdienen oprechte politieke aandacht. “Ook daarvoor moet je er zijn als volksvertegenwoordiger.”