Home > Info > Peter van Velzen: Bereiken wat we willen bereiken

Word lid

5-07-2016

Bereiken wat we willen bereiken

In gesprek met Peter van Velzen, Steunraadslid fractie VVD Maassluis

Sinds 2010 actief in de fractie van VVD Maassluis: Peter van Velzen, als raadslid in de periode 2010-2014 en als steunraadslid vanaf 2014. In deze periodes kwam voor Peter telkens één vraag weer naar voren: ”bereiken we in Maassluis wat we willen bereiken?”

Want door de gemeenteraad wordt aan de voorkant gestuurd, maar aan de achterkant minder actief gecontroleerd of we nu ook krijgen wat we hebben wilden. Peter: ”Als onderwerpen door de raad zijn behandeld worden ze geacht afgehandeld te zijn en komen ze alleen nog terug als er iets fout is gegaan of als er iets aangepast moet worden.”

Rekenkamer Maassluis
Een belangrijk antwoord op die vraag kan de rekenkamer in Maassluis geven, waar Peter sinds 2015 onderdeel van uitmaakt. De rekenkamer kan zelfstandig onderzoek doen naar zelf te bepalen onderwerpen. Zo kan ze checken of doelstellingen ook worden gehaald, of meten hoeveel resultaat regelingen hebben in de praktijk.

“Vanuit mijn positie en ervaring uit de raad kan ik van onderwerpen de verschillende kanten zien. En ook duiden waarom bepaalde insteken gekozen zijn. Daarnaast zie ik vanuit de rekenkamer concreet de uitwerking van beslissingen in de raad en die kan ik weer terugkoppelen. Ik ben ervan overtuigd dat we flinke stappen vooruit kunnen maken door te leren van wat er goed gaat en wat er fout gaat."

Projecten
Een onderwerpen dat recentelijk behandeld is is bijvoorbeeld het onderzoek naar Samenwerkingsvormen: wat is je positie als gemeente, en in welke vormen van samenwerking zou je kunnen overgaan? En waarom?
Daarnaast is onderzoek gedaan naar Subsidiebeleid (bereik je je doelen) en voor de 2e helft van 2016 staat een onderzoek naar ICT op het programma.

Drijfveer
De stap naar de rekenkamer sluit naadloos aan bij de post financiën, belangrijk voor de VVD. “Dat is zeker een duidelijk verband. Vooral het beoordelen van de effectiviteit van maatregelen blijft fascineren”. “Of er nu iets verbeterd moet worden of bevestigd wordt dat iets juist heel goed loopt: we leren er altijd van. En 9 van de 10 gevallen wil je toch weten wat het rendement is.”

Visie in de praktijk brengen
Maar de rekenkamer en de raad zijn niet het einddoel: het zijn middelen om te bereiken wat belangrijk is in de politiek: “het is prachtig om je visie op de stad - en hoe mensen volgens jou met elkaar om moeten kunnen gaan - in de praktijk kunt brengen. In mijn visie is het belangrijkste dat mensen zoveel mogelijk vrij kunnen zijn.”

Wildgroei beperken
“Daarnaast is mijn missie om de overheid niet te gulzig laten worden. Organisaties zullen, meestal met de beste bedoelingen, altijd willen groeien. Dat is nu eenmaal wat organisaties van nature doen en dat geldt ook voor de overheid. Het is daarom belangrijk dat er op gelet wordt dat de overheid niet te groot groeit - en dat deze afgeremd als deze te groot dreigt te worden.”