Home > Info > Erna te Spenke: kansen in duurzaamheid en in de Metropoolregio

Word lid

3-10-2016

Kansen in duurzaamheid en in de Metropoolregio

In gesprek met Erna te Spenke, Raadslid fractie VVD Maassluis

Vier jaar maakte ze onderdeel uit van het bestuur van VVD Maassluis (als algemeen bestuurslid en als lid van het campagneteam van de afdeling) en sinds 2010 is zij in de gemeenteraad actief als raadslid. Erna te Spenke is gemotiveerd door de grote kansen die zij ziet voor Maassluis "want die zijn er absoluut".

Duurzaam Maassluis
Sinds jaar en dag is Duurzaamheid een thema waar Erna zich mee bezig houdt. Heel concreet met "Duurzaam bewegen en "De dag van de Duurzaamheid" (10-10). Deze werkgroepen maken geen onderdeel uit van de gemeenteraad, maar kunnen wel volop op haar aandacht rekenen. De constante ontwikkeling maakt het ieder jaar weer interessant: van grote tot kleine initiatieven op heel diverse gebieden. Denk aan onderwerpen als het optimaliseren van afvalstromen en CO2-reductie: ”daar gaan we grote stappen maken. Zoals bijvoorbeeld energie-neutrale woningen in Sluispolder-West, ledverlichting in de openbare ruimte en de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen”.

Zonnepanelen delen
Een interessant nieuw initiatief is het project 'Zonnepanelendelen', speciaal bestemd voor mensen die zelf geen plek hebben om panelen te plaatsen - maar die wel graag op een duurzame manier energie willen opwekken. Dit project is zelfs één van de winnaars van de Verenigde Naties Climate Change Award. In Maassluis zal dit zeer waarschijnliijk ook worden geïntroduceerd.

Meer service tegen minder kosten
Erna: ”in de afgelopen jaren lukt het steeds beter problemen om te zetten in kansen." Een goed voorbeeld van omslag in denken is de afvalscheiding: afval wordt niet langer als nutteloos gezien maar als een bron van grondstoffen. "Komende jaren moet het gaan lukken om daar veel meer uit te halen. En door beter te scheiden en restafval in ondergrondse containers te verzamelen kunnen we flink besparen op de kosten. Voor bewoners kan dat zelfs leiden tot een besparing op de reinigingingsrechten, terwijl de service omhoog gaat: in plaats van één keer in de twee weken het afval kwijt te kunnen kan het dan op ieder moment van de dag."

Kansen in de Metropoolregio
Helemaal enthousiast is Erna over de kansen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH): Dit grote samenwerkingsverband biedt legio nieuwe kansen. Maassluis kan daardoor mee-liften op bestaande projecten, zoals bijvoorbeeld het restwarmte-net. Maar ook op het gebied van betere samenwerking in de regio: studies hebben aangetoond dat een betere samenwerking kan leiden tot 25.000 tot 50.000 extra banen in de regio. 

"De Metropoolregio MRDH kan ook voor zorgen voor een beter uitgangspunt voor Maassluis, door een andere indeling van de regio. Zo positioneert Maassluis zich in het centrum van de Metropoolregio, precies tussen Rotterdam, Den Haag, het Westland en de grootste haven van Europa in. Ook dat brengt veel nieuwe kansen voor werkgelegenheid en wonen in Maassluis"

Central Park
Midden Delfland (en daaraan grenzend Maassluis) kan in de nieuwe visie worden gezien als het 'Central Park' in de Randstad: dé plek om te ontspannen en dé groene long van de regio. Maassluis kan de verbinding zijn tussen dit groene hart en de Zuidhollandse eilanden, en zo bijvoorbeeld interessant zijn voor dagjesmensen en natuurliefhebbers uit de regio.  

De vele nieuwe ontwikkelingen leiden tot groot enthousiasme. Het is duidelijk dat er nog veel op stapel staat, wat Erna betreft zijn er grote kansen te  grijpen. "Maar alleen als we de goed afwegingen en de juiste keuzes maken. En daar blijf ik mij graag van harte voor inzetten."