Home > Actueel > Verontwaardigd over uitstel Hoekse Lijn

Word lid

13-12-2017

Verontwaardigd over uitstel Hoekse Lijn tot eind 2018

VVD-fractie:
teleurstellend, betrouwbaar vervoer moet het antwoord zijn

De VVD is zeer verontwaardigd over de berichten omtrent de nieuwe vertraging van de Hoekse Lijn. Voor de reizigers is dit onaanvaardbaar. Bussen die passeren met “sorry geen dienst” terwijl er meer dan 10 reizigers staan te wachten is onacceptabel. Hierop heeft de VVD Maassluis meerdere malen de wethouder aangesproken.

Ziekenhuis slecht bereikbaar en vertraging voor scholieren
Hoe ervaart de reiziger meer dan een 1 jaar slecht naar het ziekenhuis in Schiedam kunnen reizen? Het ziekenhuis is immers daar juist gebouwd omdat er een railverbinding naast het gebouw ligt. Scholieren richting Rotterdam hebben veel vertraging en moeten onnodig lessen missen. 

Duurzaamheid en betrouwbaarheid
Bedrijven in en rond Rotterdam willen graag duurzaam uitstralen. Openbaar vervoer is daar een pijler van. Door de vertraging van de Hoekse Lijn is het niet mogelijk om agenda’s af te stemmen. Dit zijn economische verliezen die op het openbaar vervoer zijn terug te geleiden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hinder die reizigers meerdere keren per dag ondervinden.

De derde halte in Maassluis is zo goed als klaar voor de reiziger. Maar niet alleen de Hoekse Lijn komt nog niet: ook de bussen komen nog niet. Het verbaast de VVD dat er niet met de vervoersautoriteit wordt gesproken om deze halte op te nemen in het vervangend vervoer

Eerder aandacht voor de problemen
Op 6 juli jl. heeft de fractie art. 51 gesteld aan het college. Eén van de antwoorden was: “Toen uitloop in de planning dreigde, heeft het Projectbureau Hoekse Lijn van de gemeente Rotterdam in overleg met betrokken partijen getracht om de omvang van de uitloop zo goed mogelijk in beeld te brengen. Zolang nog niet met enige mate van zekerheid omtrent de haalbaarheid ervan, een nieuwe planning zou kunnen worden afgegeven, is hierover vanuit het project niet gecommuniceerd”.

Dit was het antwoord op 29 september 2017. Pas nu wordt er vernomen wat de termijn wel gaat worden. Nogmaals een vertraging van vele, zeer vele maanden. Het heeft de fractie verbaasd dat er een waas van geheimzinnigheid hangt rond de informatievoorziening. Deze zorgen zijn ook richting het Maassluise college geuit.

Overvolle wegen
Naast dit alles is er ook het fileleed waar de reiziger mee te maken heeft op de ruit rond Rotterdam. De A20 is overvol, de A4 zorgt voor immense vertragingen en de Maastunnel is voor jaren afgesloten. Resultaat: de doorstroming is nul. Terwijl het vervangend vervoer van Maassluis en Maassluis West naar Schiedam juist is aangewezen op de A20 richting Schiedam.

De voorzieningen voor het overstappen in Schiedam zijn marginaal. Er moet verder gelopen worden naar de opstap-plaatsen. De halte-plaatsen zijn minimaal ingericht tegen wind en regen of sneeuw. De bussen rijden niet op de tijden volgens de dienstregeling. Sociaal zeer onveilig is de ervaring van de reiziger. Zeker tijdens de wintermaanden.


Betrouwbaar vervoer moet het antwoord zijn
Conclusie: de reiziger is de dupe van dit alles. De vraag is nu: “Wat wordt er gedaan om de reiziger goed het komend jaar door te helpen?” ”Betrouwbaar vervoer” moet het antwoord zijn.

Onderste steen boven
De VVD wil ook een onderzoek naar de oorzaken van dit debacle. Het moet duidelijk worden, welke organisatie hier de verantwoordelijkheid voor draagt en welke bestuurder hier op aangesproken kan worden.

Fractie VVD Maassluis